Chú mèo già nhất thế giới

Sách Kỷ lục Thế giới Guinness đã ghi nhận chú mèo Corduroy là “chú mèo già nhất thế giới”. Chân dung “chú mèo cưng già nhất thế giới”, Corduroy sinh ngày 8/1/1989, hiện đã sống được 26 năm, tương đương vời 124 tuổi của người. Chú mèo đến từ Oregon này nghiện ăn phô-mai và…