Trở thành “Đại sứ”, tại sao không?

Liệu rằng có một công việc “nhẹ nhàng” nhất thế giới? Có đấy, đặc biệt công việc ấy lại còn là “đại sứ” cho một nhãn hàng lớn. Hãy khám phá cơ hội này ngay! Với quan điểm luôn muốn tự mở rộng khả năng của chính mình, hầu hết các bạn trẻ ngày nay…