Nữ sinh Luật vẽ tranh bằng… lửa

Nguyễn Hải Anh đã gây bất ngờ cho toàn bộ khán giả với pha châm lửa đốt tranh, và hình ảnh chú báo đốm dần dần hiện lên, thể hiện thông điệp của mình. Nguyễn Hải Anh vẽ những nét đầu tiên Bức tranh hoàn chỉnh dần hiện ra khi Hải Anh châm lửa đốt…