Tập huấn chăn nuôi, trồng trọt cho 127 Đoàn viên duyên hải Nam Trung Bộ

Trong 2 ngày (6-7/10), tại Quảng Ngãi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên cho các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Tham dự lớp tập huấn, 127 đoàn viên được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế giỏi cho thanh niên nông thôn; học tập mô hình khuyến nông về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Lớp tập huấn góp phần giúp đoàn viên, thanh niên thoát nghèo và phát triển kinh tế
Lớp tập huấn góp phần giúp đoàn viên, thanh niên thoát nghèo và phát triển kinh tế

Anh Kiều Văn Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn cho biết: “Mục đích của lớp tập huấn nhằm chuyển giao công nghệ đến đoàn viên, thanh niên về kỹ năng chăn nuôi và trồng trọt. Trên cơ sở đó, nhân rộng kỹ thuật giúp thanh niên nông thôn phát triển kinh tế ở địa phương. Đợt tập huấn này, chúng tôi truyền đạt về công nghệ tự động hóa, chọn vật liệu mới, công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ thông tin,…”.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn thông tin đến học viên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, giúp thanh niên nông thôn sản xuất và phát triển kinh tế.

Hồng Long